Disclaimer

Door deze internetsite te gebruiken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt gebruiker in met deze disclaimer.

Orthica besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website over Orthica Health Science en het Orthica Health Science Congres. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies. Orthica aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, noch van mogelijk opgelopen directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook. Claims hieromtrent zijn uitgesloten. Orthica behoudt zich het recht voor om informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf. Dit geldt tevens voor wijzigingen in het programma van het Orthica Health Science Congres.

Orthica is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De website en de gehele inhoud (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen etc.) daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaan om enige op deze website weergegeven informatie en/of beeldmateriaal te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, oneigenlijk te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orthica. Contact opnemen hierover kan via marketing@orthica.nl.

Privacy

Orthica legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De door jou verstrekte persoonsgegevens zullen niet anders worden gebruikt dan met het doel om jou op aanvraag te contacteren en om de Orthica en Orthica Health Science nieuwsbrief te personaliseren.

Privacy policy